< Home

/Non-fiction

Theses, articles, rants and other types of explorations.


In Swedish

Did You Go in My House?

2003: C-uppsats i Litteraturvetenskap om narrativ i datorspel. (pdf)

Den avgörande föreställningen - En struktur för transmediaberättandet

2011: D-uppsats i Litteraturvetenskap om transmediaberättande. (pdf)