← Articles

Gränser

v0.0001

Gränsen runt ett land är en gräns mot resten av världen, men om landet plötsligt skulle försvinna inser vi att gränsen bara var ett ord vi använde för någonting som inte finns och som låg runt något som inte längre finns.

Vem som helst med en karta ser att det finns en tomtgräns och var den går. Men säg att du träffar på någon med en karta som är ritad lite annorlunda än din, hur gör ni då? Du kan som regel inte gå till tomtgränsen och ta reda på var gränsen går, den finns bara på era kartor. Kartan anger att det finns en början och slut på tomten, men utan en överenskommelse finns ingen gräns. För att undvika onödiga diskussioner har vi inrättat system som ska värna våra överenkommelser. Standarder.